Haapajärven Kyläneuvosto

Haapajärven Kyläneuvosto on perustettu helmikuussa 2014. Haapajärven Kyläneuvosto on yksi pisimpään toimineita kyläneuvostoja Pohjois-Pohjanmaan alueella. Kyläneuvosto toimii aktiivisena kylien omatoimisuuden ja elinvoimaisuuden edistäjänä. Kyläneuvoston tavoitteena on lisätä kylien välistä yhteistyötä sekä kylien asukkaiden viihtyvyyttä, arjen turvaa ja hyvinvointia. Haapajärven kyläneuvosto toimii Haapajärven kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Haapajärven kaupunkiin ja muihin yhteistyökumppaneihin nähden. 

Kyläneuvostossa on yksi edustaja kustakin kylästä. Kaupunginhallitus on nimennyt oman edustajansa sekä viranhaltijan kylien ja kaupungin väliseksi yhteyshenkilöksi, joka toimii myös Kyläneuvoston sihteerinä. Kyläneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varapuheenjohtajana toimii kulloinkin kokouksen järjestämisvuorossa olevan kylän edustaja. Haapajärven Kyläneuvosto pitää vuosittain vähintään kaksi varsinaista kokousta ja tarvittaessa kaikille avoimia tilaisuuksia. 

 

Kokoonpano
 

Kyläneuvoston puheenjohtajana toimii kaudella 2024-2025 Hannu Kokkoniemi, hannu_kokkoniemi@hotmail.com puh. 040-5464853
 

Eri kylien edustajat:

Kuusaa-Jokela Taina Ruhala, taina.ruhala@haapajärvi.fi, puh. 044 4456 130
Siiponkoski Hannu Kokkoniemi, hannu_kokkoniemi@hotmail.com, puh. 040 5464 853
Ahola Mikko Vainio, mikko.vainio85@gmail.com, puh. 045 6717 199
Autioranta-Oksava Anni-Mari Isoherranen, anni.isoherranen@elisanet.fi, puh. 050 3595 255
Kuona-Välioja Sauli Sornikoski, sauli.sornikoski@tiivi.fi, puh. 0400 256576
Koposperä Vesa Nikula, nikulavesa@gmail.com, puh. 040 5060 329
Karjalahdenranta Juhani Pavloff, hoitaja44@gmail.com, puh. 044 2355 412
Parkkila Pekka Kuisma, pekkaemil.kuisma@gmail.com, puh. 044 971 9586
Haaga - Tiitto,  Niina Tiitto, niina.tiitto@haapajarvi.fi, puh. 045 3529 418
Kumiseva, Heikki Niemelä, heikki.m.niemela@gmail.com, puh. 040 5757 356

varajäsenet:
Kuusaa-Jokela, Heikki Kumpula, kuusaanheikki@gmail.com, puh. 0400 281680
Siiponkoski, Jaana Rajala, jaana3kristiina@gmail.com, puh. 0400 509 538, 
Autioranta-Oksava, Panu Jaakonaho
Kuona-Välioja, Esko Peltoniemi, esko.peltoniemi@hotmail.com
Karjalahdenranta, Maria Laurila, mariaelaurila@gmail.com
Ahola, Helka Pekonen, helka.pekonen@kotinet.com, puh. 040 840 9965
Kumiseva, Satu Oikarinen, satu.m.oikarinen@gmail.com
Koposperä, Leila Kopola, leilakopola@gmail.com

 

Kaupunginhallituksen edustaja 
Maritta Niska, maritta.niska@haapajarvi.fi, puh. 040 7099 454

Kaupungin edustaja
Tiina Pietikäinen-Liuska, tiina.pietikainen-liuska@haapajarvi.fi, puh. 044 4456 408