Tiedote Hautakankaan voimajohtohankkeen asukaskyselystä

ABO Wind Oy ja Infinergies Finland Oy suunnittelevat Hautakankaan (Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi) 400 + (110) kilovoltin voimajohtoa Hautakankaan tuulivoimapuiston sähkönsiirtoa varten.  Tuulivoimahankkeessa  on  lainvoimainen  osayleiskaava  11  tuulivoimalalle 1. vaiheessa. Hautakankaan tuulivoimapuistohankkeen 2. vaiheessa suunnitellaan 31 voimalaa, jolloin yhteensä vaiheissa 1 ja 2 suunnitellaan 42 tuulivoimalan rakentamista Pyhäjärven kaupungin Hautakankaan alueelle.

Voimajohtohankkeesta on parhaillaan meneillä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-selostusvaihe), jossa selvitetään kolmen hankevaihtoehdon (SVE1a, SVE1b, SVE2) keskeisiä ympäristövaikutuksia. Mukana on myös vaihtoehto VE0, jossa hanketta ei toteuteta.

Tämä asukaskysely on laadittu vaikutusten arvioinnin tueksi. Kyselyssä selvitetään esimerkiksi voimajohtoreittien lähialueen nykyistä käyttöä, näkemyksiänne voimajohtohankkeen vaikutuksista sekä mielipiteitänne eri reittivaihtoehdoista. Toivomme teidän osallistuvan kyselyyn ja näin osaltanne varmistavan, että kaikki olennaiset asiat tulevat tietoon. Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, joten voitte välittää tietoa kyselystä myös muille asiasta kiinnostuneille. Vastaukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Yksittäisiä vastauksia lukevat ja käsittelevät ainoastaan AFRYn asiantuntijat.

Lisätietoja hankkeesta löydätte tarkemmin kyselystä sekä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka löytyy hankkeen ympäristö.fi-sivulta: ymparisto.fi/hautakankaanvoimajohtoYVA

Voitte vastata kyselyyn osoitteessa https://mpt.link/hautakangasvoimajohto

Huom. linkit toimivat vasta kyselyn auetessa 20.11.2023.

Vastaattehan kyselyyn 20.11.-3.12.2023, jonka jälkeen se sulkeutuu.

 

Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antavat:

 

YVA-konsultti ja kyselyn toteuttaja:

Hankkeesta vastaava:

Hankkeesta vastaava:

AFRY Finland Oy

ABO Wind Oy

Infinergies Finland Oy

Arto Ruotsalainen

Jarkko Pekkanen

Annika Reichel

arto.ruotsalainen@afry.com

jarkko.pekkanen@abo-wind.fi

annika.reichel@infinergies.com

puh. 050 357 0744

puh. 050 5270581

puh. 041 3155384

www.afry.com

www.abo-wind.com/fi/

www.infinergies.com

Tuulimylly pakkasaamuna.