Tiedote Hakulinkankaan tuulivoimahankkeen asukaskyselyn käynnistymisestä

Infinergies Finland Oy suunnittelee enimmillään 42 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimapuiston rakentamista Haapajärven kaupungin Hakulinkankaan alueelle. Hankealue sijoittuu noin 12 kilometriä Haapajärven keskustasta pohjoiseen.

Tuulivoimahankkeen toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia (YVA)
ja osayleiskaavan laatimista. Osana YVA-menettelyä toteutetaan kaikille avoin asukaskysely, jonka avulla
selvitetään tuulivoimahankkeen mahdollisia vaikutuksia lähialueen elinoloihin ja viihtyvyyteen. Vastauksia toivotaan erityisesti hankealueen lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta, elinkeinonharjoittajilta, sekä muilta käyttäjiltä.


Kyselyyn pyydetään vastaamaan ensisijaisesti sähköisenä.

Kyselyyn pääset klikkaamalla tästä.

Sähköinen kysely on avoinna 1.6.-18.6.2023.
Kysely toteutetaan nimettömänä ja vastaamiseen kuluu noin 20 minuuttia. Kyselyn toteutuksesta vastaa
Ramboll Finland Oy Infinergies Finland Oy:n toimeksiannosta.


Vaihtoehtoisesti voitte vastata kyselyn paperiversioon Haapajärven kirjastossa (Kauppakatu 19, 85800 Haapajärvi) kirjaston aukioloaikojen puitteissa 1.6.-17.6.2023 välisenä aikana.
Voitte myös pyytää kyselyn paperiversion ja vastauslähetyskuoren postitse kotiinne ilmoittamalla nimenne ja osoitteenne Eeva-Riitta Jänöselle sähköpostitse eeva-riitta.janonen@ramboll.fi tai puhelimitse puh. 040 657 4670. 

Pyydäthän lomakkeen viimeistään 7.6.2023. Vastauslomakkeet tulee postittaa vastauskuorella
takaisin viimeistään 18.6.2023. Nimi- ja osoitetietoja käytetään vain kyselyn postittamiseen
eikä niitä yhdistetä vastauksiin.

Lisätietoa hankkeesta ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta
https://www.ymparisto.fi/hakulinkankaantuulivoimaYVA


Hankkeesta vastaava Infinergies Finland Oy:
Sirkku Kosamo, puh. 044 972 3443
etunimi.sukunimi@infinergies.com

Kaava-YVA-konsultti Ramboll Finland Oy:
YVA-projektipäällikkö Johanna Korkiakoski, p. 040 867 3936
etunimi.sukunimi@ramboll.fi


Lisätietoja kyselystä:
Eeva-Riitta Jänönen, p. 040 657 4670
etunimi.sukunimi@ramboll.fi

 

Haapajärven keskustan ilmakuva.