Kysely ulkoilupaikoista

Maaselän Latu jakaa Suomen Ladun jäsenyhdistyksenä kuntien asukkaille suunnattua ulkoilukyselyä, jonka tarkoituksena on selvittää alueen ulkoilupaikkojen käyttöä ja mahdollisia kehitysideoita. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa alle 10 minuuttia ja se on auki 31.5. asti.  

Vastauksista saadaan arvokasta tietoa siitä, millaisia ulkoilupaikkoja kunnan alueella käytetään, kuinka paljon ja miten niitä toivotaan kehitettävän. Kysely toimii työkaluna yhdistyksemme toiminnalle ja antaa samalla kunnalle tietoa ulkoilupaikkojen käytöstä. Tuloksia käymme läpi yhdessä yhdistyksen toimijoiden, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa syksyllä 2019. 

Linkki kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/12F1676015FB3AAE

polku