Haapajärven varaston rakentamiseen liittyvä raskaan liikenteen lisääntyminen, käytettävä tiestö ja liikenneturvallisuus

Senaattikiinteistöt rakennuttaa Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen käyttöön varastosuojia vuosina 2018 - 2020. Rakentaminen voi jatkua vuoteen 2021 saakka. Rakentamisen tavoitteena on taata määräysten mukaisen materiaalin varastointi Haapajärven varaston alueella. Rakentamisen pääurakoitsija on SRV RAKENNUS OY.

Rakentaminen edellyttää rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden kuljetuksia rakentamisalueelle Haapajärven varastolle. Kuljetukset Haapajärvelle on suunniteltu toteutettavaksi päätiestöä pitkin Elämäjärven, Pyhäjärven ja Ylivieskan suunnista (tiet 658 ja 27). Rakentamiseen liittyvät kuljetukset ja rakentamisliikenne ohjataan Haapajärven varaston alueelle pääsääntöisesti Haapajärven keskustasta Kumisevan ja Pitkäkankaan (tie 7622) kautta.

Rakentamisen kuljetuksien toteuttaminen lisää liikennettä erityisesti Kumisevan kylän alueella. Rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi pääsääntöisesti 06.00 - 22.00 väliselle ajalle pyrkimyksenä minimoida mahdolliset haittavaikutukset alueen asukkaille. Kumisevan ja Pitkäkankaan tien tienhoitoluokitusta on nostettu rakentamisen liittyen.

Kumisevan ja Pitkäkankaan tien alueen asukkaita pyydetään huomioimaan alueen tiestöllä lisääntyvä liikenne.