Vuoden 2024 presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien äänestyspaikat

Vuonna 2024 toimitetaan kahdet vaalit. Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024. Presidentinvaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 17.1.-23.1.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin). 

Jos presidentinvaalissa toimitetaan toinen vaali (toinen kierros), sen vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 31.1.-6.2.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin).

 

Europarlamenttivaalin vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.5.-4.6.2024 (seitsemän päivää keskiviikosta tiistaihin).

 

 

Ennakkoäänestyspaikkana on:
Haapajärven kaupungintalo,
Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

Ennakkoäänestyspaikan päivittäiset aukioloajat ovat:
ke-pe klo 9.00 - 18.00
la-su klo 10.00 - 16.00
ma-ti klo 9.00 - 20.00

Lisäksi yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii:
Kauppakeskus Stoolperin Vau!haus:n tila, Ståhlberginkatu 1, 85800 Haapajärvi
pe klo 12.00 - 20.00
la klo 10.00 - 16.00

Laitosäänestyspaikkoina ovat:
Haapakoti, Koivikko, Attendo Ruusula Hoivakoti, Attendo Jokipaju, Esperi Hoitokoti Männistö, Lampelan palvelukoti, Palvelukoti Jaakonkartano ja Ykköskoti Kimppakoti.

Presidentinvaalin vaalipäivän 28.1.2024 (mahdollisen toisen kierroksen vaalipäivä 11.2.2024) ja europarlamenttivaalien vaalipäivän 9.6.2024 äänestyspaikka on:
Haapajärven kaupungintalo, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi

 


Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

 

Kunta voi harkintansa mukaan asettaa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan erikseen presidentinvaalia ja erikseen europarlamenttivaaleja varten tai asettaa samat vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat molempiin vaaleihin.

 

Sekä vaalilautakuntaan että vaalitoimikuntaan valittujen jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Heidän on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2023) eduskuntavaaleissa ja siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Jäsen tai varajäsen ei voi olla vaalien ehdokas.

 

Vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Lähtökohtaisesti lain vaatimuksen toteutuminen edellyttää, että jäsenissä ja varajäsenissä ei ole kahta samaa puoluetta edustavaa henkilöä. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisinä.

 

Haapajärvellä on yksi äänestysalue:

Haapajärvi, äänestyspaikka kaupungintalo.

 

Kaupunginhallitus valitsee sekä presidentinvaalia että europarlamenttivaaleja varten:
1. vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kymmenen varajäsentä sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
2. vaalitoimikuntaan kolme jäsentä ja kuusi varajäsentä sekä määrää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat varsinaisten jäsenten sijaan.
3. Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginhallituksen puheenjohtajan / kaupunginjohtajan nimeämään varajäseniä, mikäli vaalilautakuntaa tai vaalitoimikuntaa ei muutoin saada päätösvaltaiseksi.

Äänestyspaikka.