Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.
Kuntouttava työtoiminta on mahdollista suunnitella vaiheittaisena prosessina siten, että palvelun painopiste muuttuu asiakkaan toimintakyvyn parantuessa.

Tässä käytännön suunnittelutyössä voidaan käyttää apuna kunnan omien tai palveluntuottajien kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien/yksilövalmentajien asiantuntemusta. Tällä tavoin tehdään mahdolliseksi toiminnan sisällön räätälöinti yksilökohtaisesti ja tavoitteellisesti.
Rantakatu 23, HAAPAJÄRVI

Puhelinnumerot

+358 401456203

Osoitteet

Rantakatu 23
85800 HAAPAJÄRVI