Maahanmuuttajien valmistava opetus
Maahanmuuttajien valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat.

Haapajärvellä maahanmuuttajien perusopetuksen valmistavaa opetusta annetaan yläasteella.

Toimi näin

Lisätietoja perusopetukseen valmistavasta opetuksesta voit kysyä Haapajärven kaupungin sivistysjohtajalta tai Haapajärven yläasteen rehtorilta.

ToimipisteHaapajärven yläaste 7-9 luokkalaisille sijaitsee Haapajärven keskustan alueella.

Koulukatu 23
85800 HAAPAJÄRVI