Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, jonka työ- ja elinkeinotoimiston sekä kunnan sosiaalihuollon viranomainen, esimerkiksi sosiaalityöntekijä, laativat yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva saa joko työmarkkinatuen ja siihen liittyvän ylläpitokorvauksen mikäli siihen on oikeutettu tai osallistumisesta aiheutuvat matkakustannukset erillisen ohjeen mukaisesti. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilöllisen tarpeen mukaan 1-4 päivänä viikossa 3-24 kuukauden ajan.

Toimi näin

Ota yhteyttä kuntouttavan vastaavaan työvalmentajaan, p. 040 1456 203

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntouttavaa työtoimintaa ovat oikeutettuja saamaan pitkään työttöminä olleet henkilöt, jotka saavat työmarkkinatukea tai toimeentulotukea.

ToimipisteKuntouttavan työpajatoiminnan tarkoitus on antaa mielekästä tekemistä pitkään työttömänä olleille.

Rantakatu 23
85800 HAAPAJÄRVI