Syksyllä 2023 alkavan esiopetuksen tiedotustilaisuus

Esiopetuksen tiedotustilaisuus ja ilmoittautuminen syksyllä 2023 alkavaan esiopetukseen
järjestetään kaupungintalon valtuustosalissa (3. kerros) tiistaina 28.2.2023 klo 18.30

Esiopetus alkaa Haapajärven kaupungissa elokuussa 2023. Perusopetuslain (26A §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. 

Tiedotustilaisuudessa jaamme ilmoittautumislomakkeen ja muut materiaalit vuonna 2017 syntyvien lasten huoltajille. Tilaisuudessa on läsnä myös varhaiskasvatuksen edustaja vastaamassa lapsen päivähoitoa koskeviin kysymyksiin. Mikäli olette estyneitä tulemaan tilaisuuteen, lähetämme lomakkeet postitse tilaisuuden jälkeen. Ilmoittautumislomakkeita saa myös kaupungintalolta koulutoimistosta. 

Pyydämme palauttamaan lomakkeen perjantaihin 17.3.2023 mennessä koulutoimistoon (Kirkkokatu 2, 3. kerros klo 
8.30 – 15.00 tai os. Koulutoimisto, PL 4, 85801 Haapajärvi). 

Esiopetus alkaa maanantaina 14.8.2023. Tutustumispäivä K.J. Ståhlbergin ja Parkkilan koululla 10.8.2023. Tiiton koulun tutustumispäivä järjestetään keväällä erikseen ilmoitettavana päivänä.

Lisätietoja antavat: 
-    Sivistysjohtaja Merja Eilola, puh. 044 4456 247
-    Rehtori Jari Saaranen, puh. 044 4456 236
-    Kyläkoulujen johtajat:
     Oksava-Parkkila Tero Liljeblad, puh. 044 4456 225
     Tiitto Mika Skantz, puh. 044 4456 221
-    Lapsen päivähoitovaihtoehdoista varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen, puh. 044 4456 172


Haapajärvellä 10.2.2023


HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta

Oksavan koulu