Kaupungin kesätyöpaikkojen haku alkaa 5.2.

Haapajärven kaupungin kesä- ja puistotöiden työpaikkojen, kesätyö- ja kesäyrittäjäsetelin haku

 

Kesätyöpaikat (2 vko) ovat 15-20 –vuotiaiden nuorten haettavana

Hakijan kotipaikan tulee olla hakuajan päättyessä Haapajärvi ja hänen tulee olla täyttänyt 15 vuotta ennen työn alkamispäivää. Työaika on 6 tuntia päivässä ja työ kestää kaksi viikkoa. Palkka on yhteensä 350 euroa. Hakemuksessa ilmoitetaan toimiala tai useampi toimiala, jonka työtä nuori haluaa. Haettavana on tehtäviä kaupungin eri toimipisteissä.

Valintajärjestyksessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

- hakija ei ole ollut aikaisemmin kaupungin kesätyöpaikassa
- hakija ei ole päässyt edellisenä kesänä kaupungin kesätyöpaikkaan

- hakijalla ei ole muuta kesätyöpaikkaa
- alan koulutuksessa jo olevat tai alalle hakevat opiskelijat huomioidaan valintatilanteessa

Puistotyöpaikat (1-2 kk) ovat 16-20 –vuotiaiden nuorten haettavana.

Hakijan kotipaikan tulee olla hakuajan päättyessä Haapajärvi ja hänen tulee olla täyttänyt 16 vuotta ennen työn alkamispäivää. Työaika on 6 tuntia päivässä ja työ kestää 1-2 kuukautta sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen tuntipalkkaisten työehtosopimuksen mukaisesti. Ensimmäiset työntekijät otetaan huhti- ja toukokuun vaihteessa.

Valintaperusteet ovat seuraavat:

- hakijalla ei ole muuta kesätyöpaikkaa
- hakijalla on traktori- tai muu ajokortti 

 

Torinuoren (2 kk) tehtävänä on kesätorien järjestelyihin osallistuminen, torilla olevista infopisteistä huolehtiminen, kaupungissa vierailevien henkilöiden opastaminen tarpeen mukaan sekä muut mahdolliset matkailuun, markkinointiin ja somenäkyvyyteen liittyvät tehtävät. 

 

Kesäyrittäjäseteli myönnetään pienimuotoiseen aloittavaan yritystoimintaan 15-20 -vuotiaille nuorille yhden kerran. Edellytyksenä on myös osallistuminen 4H -yhdistyksen yrittäjäkoulutukseen tai-neuvontaan ja 4H-yhdistys myös toteaa yritystoiminnan toteutumisen ja vahvistaa kesäyrittäjäsetelin edellytysten toteutuneen jälkikäteen kaupungille

 

Kesätyöseteleitä myönnetään 20 kappaletta ja ne arvotaan hakijoiden kesken, jos hakijoita on enemmän. Nuori hankkii itse työpaikan, työnantaja maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaisen palkan ja vastaa muistakin työantajavelvoitteista, työpäiviä on oltava vähintään 10 ja nuorelle annetaan työtodistus työstä. Nuorella voi olla kesän aikana vain tämä kyseinen työpaikka. 

Työnantaja laskuttaa 350 euron (alv 0 %) kesätyösetelin jälkikäteen kaupungilta 30.9.2024 mennessä.

 Hakemukset: Hakemuslomake löytyy liitetiedostona tämän tiedotteen alta sekä kaupungin kotisivuilta, kohdasta Lomakkeet. Lisäksi niitä saa hakea Nuorisotalo Stollesta, kaupungintalolta ja kirjastosta.

 

Hakemukset jätetään kaupungintalon pääsisäänkäynnin edessä olevaan lukolliseen postilaatikkoon. Hakemuksen voi myös lähettää postitse os. Haapajärven kaupunki/kesätyöt, Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi tai sähköpostiin kesatyot@haapajarvi.fi.

 

Hakuaika alkaa maanantaina 5.2.2024 ja päättyy maanantaina 11.3.2024 klo 15:00. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida.

 

Kesätyöpaikan saaneille järjestetään infotilaisuus huhti-toukokuulla 2024. 

Polkuautoilua Taistonpuistossa.