Siirry sisältöön

Viralliset ilmoitukset

Julkipanoilmoitus / poikkeamispäätös

18.04.17

Liitteenä julkipanoilmoitus, pdf, 448 kb kaupunginhallituksen 11.4.2017 myöntämästä poikkeamispäätöksestä.

Kuntavaalien vahvistetut tulokset

13.04.17

Valitut ja varamiehet vertausluvuittain pdf, 159 kb Haapajärven keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 12.4.2017 vahvistanut kuntavaalien 2017 tuloksen. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja valitusosoituksiin on ...

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan luonnos nähtävillä

07.04.17

Kaavaa koskevat asiakirjat nähtävillä kaupungintalolla, 3. kerros, ajalla 10.4. - 12.5.2017. Pohjois-Pohjanmaan liiton asiaa koskeva kuulutus. pdf, 573 kb ...

Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmalausunnon nähtävillä pitäminen/Haapajärven Pajuperänkankaan tuulivoimahanke

02.03.17

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (10.6.1994/468) mukainen yhteysviranomaisen lausunto saatetaan tiedoksi ja pidetään yleisesti nähtävänä Haapajärven kaupungin kirjaamossa 3-kerros 28.4.2017 saakka. ...