Siirry sisältöön

Vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on:

·Edistää viranomaisten, vanhusten sekä vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa.

·Seurata vanhus- ja vammaisväestön tarpeiden kehitystä ja palvelutarpeiden ja -tarjonnan vastaavuutta kaupungin alueella.

·Edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, kulttuuri- ja harrastustoiminnoissa sekä muissa kunnallisissa palveluissa.

·Vaikuttaa ympäristön ja laitosten suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset ja muut yleisön käytössä olevat tilat soveltuvat myös niiden henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua ja toimia on iän, vamman tai sairauden vuoksi rajoittunut.

·Edistää vanhusten ja vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten koulutukseen, työhön, asumiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuri- ja harrastustoimintaan.

·Edistää vanhusten ja vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.

·Tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri hallintokunnille sekä muille viranomaisille vanhuuteen ja vammaisuuteen liittyvissä asioissa.

·Huolehtia käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.

·Hoitaa muut vanhus- ja vammaisneuvoston toimialaan kuuluvat kaupungin eri hallintokuntien esittämät asiat.