Siirry sisältöön

Kaupungin omistamien omakotitonttien varaaminen ja myyminen asemakaava-alueella

Omakotitonttien varaaminen

Tonttien varauksessa jatkuva hakumenettely eli varataan siinä järjestyksessä kuin hakemuksia tulee. Varausaika yksi (1) vuosi. Ei varausmaksua.

Vahvistettu tontinvaraus oikeuttaa hakemaan rakennusluvan. Kauppakirja allekirjoitettava ennen rakennustöiden aloittamista. Varaaja/ostaja sitoutuu rakentamaan omakotitalon asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja alueen rakentamistapa ohjeiden ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Varaaja/ostaja vastaa rakennushankeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimuksien suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista. Varaus sitoo varaaja heti.

Tontin varaaja on oikeutettu perumaan varauksen. Peruminen tulee tehdä kirjallisesti.
Ellei kauppaa ole tehty vuoden (1) sisällä, katsotaan varaus rauenneeksi.


Omakotitonttien myyminen

Tonteilla jatkuva hakumenettely. Tonttien neliöhinnat eri alueilla jakaantuvat seuraavasti:

  • 1,02 €/m² Koivuhaan alueella
  • 3,36 €/m² Jukolan alueella, Eeronkadulla 1 €/tontti (3 kpl)
  • 4,00 €/m² Jukola II -alueella
  • 4,00 €/m² Ylipään alueella
  • 10,00 €/m² Kiepin alueella
  • 13,00 €/m² Savimäenpuhdon alueella

Tontin hinnan lisäksi peritään lohkomiskulut.
Ostaja sitoutuu aloittamaan rakentamisen kahden (2) vuoden sisällä kaupantekohetkestä. Määräaikaa voidaan hakemuksesta tarvittaessa pidentää.


Asunto-, teollisuus- ja liikerakentaminen sekä maan hankinta

Asuntorakentamiseen liittyvistä tonteista sekä maan hankinnasta voi tiedustella tekniset palvelut, kaavoitus ja mittaustoimistosta, maanmittausteknikko Jouko Malila, puh. 044 4456 143

Teollisuus- ja liikerakentamiseen liittyvistä tonteista voi tiedustella Haapajärven Yrityspalvelut Oy, toimitusjohtaja Hannu Vuorela, puh. 044 4456 125


Yksityisten omistamat tontit

Yksityisten omistamasta kaupungin tonttipörssiin myytäväksi ilmoitetusta tontista saa omistaja-ja tonttitiedot maanmittausteknikolta. Tontit ostetaan suoraan tontin omistajalta.


Muita rakentajaa koskevia tietoja

Rakentamisen suunnittelun alussa on syytä ottaa yhteyttä rakennustarkastajaan.
Lainhuuto haetaan Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistolta Ylivieskasta.
Rakennuslupahakemus jätetään Haapajärvellä valvontatoimistoon.
Vesi- ja viemäriliittymäsopimuksen hoitaa Haapajärven Vesi Oy.
Sähköliittymäsopimuksen Elenia Oy (entinen Vattenfall Verkko Oy).
Kaukolämpösopimuksen Haapajärven Lämpö Oy.

Erinnäisiä asemakaava-alueella rakentamiseen liittyviä maksuja/kustannuksia
kerätty tännepdf, 74 kb.