Siirry sisältöön

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on päivähoidossa tapahtuvaa lapsen varhaista ja erityistä tukea. Varhaisella tuen tarpeen tunnistamisella ehkäistään kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa esiin tulleiden pulmien pitkittymistä ja kasaantumista.

Huoltajien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu sekä mahdollinen aiemmin todettu erityisen tuen tarve ovat pohjana lapsen yksilöllisen varhaiskasvatus- ja kuntoutussuunnitelman laatimiselle. Avoimen yhteistyön merkitys lapsen huoltajien sekä muiden lasta tutkivien ja hoitavien tahojen kanssa on tärkeää.

Erityislastentarhanopettaja ELTO ohjaa ja tukee päivähoidon kasvattajia ja huoltajia yksittäisen lapsen asioissa sekä konsultoi päivähoidon kasvatushenkilöstöä erityiskasvatuksen kysymyksissä.

Erityislastentarhanopettajan vakanssi on tällä hetkellä Haapajärven kaupungilla täyttämättä. Palvelua hankitaan tarvittaessa ostopalveluna.

Erityisvarhaiskasvatuksen vastuuhenkilö:
Varhaiskasvatuksen johtaja
Minna Hattunen
Kirkkokatu 2
85800 HAAPAJÄRVI
puh. 044 445 6172
minna.hattunen@haapajarvi.fi