Siirry sisältöön

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Lasten hoidon tuet

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen päivähoidon järjestämiseksi kunnallinen päivähoito, kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja (esim. yksityinen päiväkoti).

Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Hoitorahaan eivät vaikuta perheen tulot. Vanhemmat voivat siis olla töissä tai esim. palkallisella vuosilomalla kotona ja saada hoitorahaa.

Yksityisen hoidon tuki

Lasten yksityisen hoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha sekä perheen tulojen perusteella hoitolisä. Molemmat maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta.

Lisätietoa tukimuodoista ja niiden hakemisesta saa KELA:n sivuilta.

Yksityinen päivähoito

Lapsesi voi olla myös hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla tai omassa kodissaan, kun vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan. Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä päivähoidon tuottaja.

Jos haet lapsellesi yksityistä perhepäivähoitopaikkaa

Yksityinen hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan. Hoitoryhmässä voi olla enintään neljä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta hoitajan omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien sekä lisäksi yksi osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen tai koulunkäynnin aloittanut lapsi.

Jos palkkaat kotiisi työsopimussuhteisen perhepäivähoitajan

Perhe voi palkata kotiin perhepäivähoitajan yksityisen hoidon tuen avulla. Kyseessä on työsuhde, jossa perhe on työnantaja ja hoitaja työntekijä. Perhe etsii hoitajan itse, esim. ilmoitusten tai työvoimatoimiston kautta. Työsopimussuhteisen hoitajan tulee olla täysi-ikäinen.

Yksityisen hoidon tuottaja

Yksityisen hoidon tuottajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus oman kunnan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon yksityisen päivähoitotoiminnan aloittamisesta (Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, 6§).

Lisätietoja saa:

Kotitalous työnantajana –esitteestä, joka löytyy KELA:n sivuilta

Ilmoitus kunnalle yksityisen varhaiskasvatustoiminnan aloittamisestapdf, 39 kb