Siirry sisältöön

Lasten varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Hoitomuotoina Haapajärvellä on tarjolla:

  • Perhepäivähoito hoitajan kotona
  • Perhepäivähoito lapsen kotona
    Mahdollista lapsen kotona tai kolmiperhepäivähoitona (2-3 perheen yhteisenä hoitokotina) silloin, kun ryhmään on sijoittaa 4 kokopäiväistä alle kouluikäistä lasta, joiden hoitoajat yhtenevät ja joiden hoidontarve johtuu työssä käynnistä tai opiskelusta
  • Päiväkotihoito

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden.
Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain 11 a §:n mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti, lapsella on oikeus:
- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (huoltaja / toinen vanhemmista
äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, kotihoidontuella tai työttömänä)
- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn, opiskelun tai
lapsen / perheen erityisestä syystä

Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Kirkkokatu 2) tai ne voi tulostaa osoitteesta www.haapajarvi.fi /varhaiskasvatus /lomakkeet

Varhaiskasvatushakemukset palautetaan Haapajärven kaupungintalolle varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon (Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi).
Lisätietoja antavat:
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sanna Suhonen puh. 044 445 6173
Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh. 044 445 6172

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON ILMOITUSVELVOLLISUUS
Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle / viranhaltijalle.