Siirry sisältöön

Asiakasmaksut

Lasten varhaiskasvatuksen kuukausimaksu määritellään perheen koon ja tulojen mukaan maksuprosentteina vähimmäistulorajan ylittävästä bruttokuukausitulosta.

Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, ja lisäksi päivähoidon piirissä olevan lapsen tulot.

Tarkempaa tietoa maksuperusteista saa:

Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki voimaan 1.3.2017 alkaenpdf, 40 kb
sekä

Tärkeää tietoa perheille lapsen hoitoajoista ja niiden muutoksistapdf, 271 kb