Siirry sisältöön

Lasten varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen Haapajärvellä 1.8.2017 alkavalle toimikaudelle

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea läpi vuoden.
Lasten vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle varhaiskasvatuksesta annetun lain 11 a §:n mukaisen hoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuu¬kautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoitopaikan tarve johtuu äkillisestä työllistymi-sestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on hoitopaik¬kaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen lapsen hoidontarpeen alkamista.

Varhaiskasvatuslain mukaisesti, lapsella on oikeus:
- 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa (huoltaja / toinen vanhemmista
äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla, kotihoidontuella tai työttömänä)
- laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajien työn, opiskelun tai
lapsen / perheen erityisestä syystä

1.8.2017 alkavan toimintakauden varhaiskasvatuksen tarpeen kartoittamiseksi tulee kunnallista varhaiskasvatusta tarvitsevien perheiden hakea hoitopaikkaa. Tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville perheille jaamme varhaiskasvatushakemukset hoitopaikkojen kautta.

Hakemuslomakkeita saa varhaiskasvatuksen palvelutoimistosta (Kirkkokatu 2) tai ne voi tulostaa osoitteesta www.haapajarvi.fi /varhaiskasvatus /lomakkeet

Varhaiskasvatushakemukset palautetaan viimeistään perjantaina 17.3.2017 mennessä Haapajärven kaupungintalolle varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon (Kirkkokatu 2, 85800 Haapajärvi).
Lisätietoja antavat:
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sanna Suhonen puh. 044 445 6173
Varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen puh. 044 445 6172

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON ILMOITUSVELVOLLISUUS
Varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaan yksityisen päivähoidon tuottajan, joka korvausta vastaan harjoittaa lasten päivähoitotoimintaa, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista lasten päivähoidosta vastaavalle kunnan toimielimelle / viranhaltijalle.

20.2.2017
HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI / VARHAISKASVATUSPALVELUT