Siirry sisältöön

Nuorisopalveluiden vuosiavustukset, hakijan opas

Haapajärven kaupungin nuorisopalvelut myöntää vuosittain yleisavustuksia haapajärvisen nuorisotyön ja-toiminnan tukemiseen:

 1. Nuorisotoimintaa harjoittaville nuorisoyhdistyksille
 2. Nuorisoryhmille

Hakuaika on maaliskuussa.

Vuoden 2017 hakuaika alkaa 6.3. ja päättyy 7.4.2017.

Hakulomakkeenpdf, 260 kb löydät tästä linkistä ja lomakkeita saa myös nuorisotoimistosta ja kirjastosta. Hakemus toimitetaan nuorisotoimistoon. Lisätietoja avustuksista antaa nuoriso-ohjaaja p. 044 4456 404.

1. Yleisavustus nuorisoyhdistyksille

Yleisavustus myönnetään vuosittain toistuville tapahtumille tai toimintaan, joka on kaupungin nuorisotoiminnalle merkittävää.

Hakemukseen tulevat liitteet:

 1. toimintasuunnitelma käyttövuodelle (hakuvaiheessa)
 2. talousarvio käyttövuodelle (hakuvaiheessa)
 3. edellisen vuoden toimintakertomus (toimitettava heti sen valmistuttua)
 4. tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto (toimitettava heti sen valmistuttua)

Paikallisella nuorisoyhdistykellä tarkoitetaan valtakunnallisten nuorisoyhdistysten paikallisia jäsenyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita; muita paikallisia rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä nuorisoyhdistyksiä, joiden jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne aikuisjärjestöjen nuoriso-osastot, jotka ovat kirjanpidossa selkeästi erotettavissa pääjärjestöstä. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään, että sen hallintotoiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja että sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

2. Yleisavustus nuorisoryhmille

Nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamisella tarkoitetaan nuorten ryhmien taloudellista avustamista. Toiminnasta vastaavista henkilöistä tai hankkeen toteuttajista tulee vähintään 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Näitä ryhmiä ovat myös aikuisjärjestöjen yhteydessä toimivat nuorten ryhmät.

Hakemukseen tulevat liitteet:

 1. taloussuunnitelma
 2. toiminta- tai työsuunnitelma
 3. muu, hakijan tarpeelliseksi katsoma liite.

Yleisehdot

Avustusta saaneilta edellytetään, että tiedotuksessa, markkinoinnissa, toimintakertomuksessa tms. ilmoitetaan, että hakija on saanut Haapajärven kaupungin nuorisopalveluilta avustusta.

Haapajärven kaupunki osallistuu Alkoholiohjelman 2008 - 2011 kumppanina alkoholista aiheutuvien haittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen -> Kaupungilta avustusta hakevat seurat ja järjestöt, jotka toimivat lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa, toimittavat päihdeohjelmansa avustuksen hakemisen yhteydessä.

Jakoperusteet

Hakijan kotipaikka on Haapajärvi.

Avustettavan toiminnan tulee kohdistua paikalliseen nuorisotoiminnan harjoittamiseen ja harrastamiseen tai edistämiseen. Toiminnassa mukana olevista yhdistyksen jäsenistä 2/3 tulee olla alle 29-vuotiaita.

Avustustoiminta on aina harkinnanvaraista. Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon

 • avustuksen tarve
 • toiminnan laatu ja laajuus
 • toiminnan tarkoitus
 • hakijan muualta saama tuki.

Avustukset kohdennetaan nuorisopalveluiden palveluja korvaavaan ja/tai täydentävään toimintaan.

Mihin avustusta ei voi myöntää

 • kaluston hankintaan (ei koske soittimia)
 • Haapajärven kaupunkikonserniin kuuluville yksiköille
 • alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • hankkeisiin, joiden pääasiallinen tarkoitus on voiton tuottaminen, mainonta tai muu liiketaloudellinen toiminta
 • avustuksia ei myönnetä tilaisuuksiin tai hankkeisiin, joilla on pääsääntöisesti puoluepoliittinen tai uskonnollinen tarkoitus
 • jälkikäteen anottuihin jo toteutuneisiin tapahtumiin tai kuluihin.

Avustuksen maksaminen ja selvitys käytöstä

Allekirjoittaessaan hakemuksen hakija sitoutuu noudattamaan yleisehtoja ja suorittamaan kaupungille takaisin maksetun avustuksen, mikäli hakija rikkoo avustusehtoja. Avustuksen saajalle ilmoitetaan päätöksestä kirjeitse tai pöytäkirjaotteella. Nuorisoyhdistyksille avustus maksetaan, kun päätös on saanut lainvoiman. Rekisteröimättömille yhdistyksille ja nuorisoryhmille maksetaan sen jälkeen, kun nuorisopalveluille on esitetty hyväksyttäviin tositejäljennöksiin perustuva tiliselvitys avustuksen kohteena olevan toiminna, tapahtuman tai hankinnan toteutumisesta.