Siirry sisältöön

Haapajärven kaupungin nuorisovaltuuston toimintaohje

NUORISOVALTUUSTON TARKOITUSNuorisovaltuuston tehtävänä on tuoda esille nuorten mielipide kunnalliseen päätöksen tekoon, erityisesti nuoria koskevissa asioissa. Näitä asioita ovat mm. asuminen, koulutus, työllisyys, kansainvälisyys sekä vapaa-aika.

Nuorisovaltuusto on myös oiva kanava kehittää paikkakuntamme nuorten elinoloja ja nuorisotyötä sekä aktivoida nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTANuorisovaltuusto käsittelee ja antaa lausuntoja sivistyslautakunnan nuoria koskevissa esityksissä ja voi itsekin tehdä nuorisoaloitteita. Myös muut lautakunnat ja kaupungin hallitus voivat halutessaan kutsua nuorisovaltuutettuja asiantuntijoina kokouksiin.

Nuorisovaltuusto julkaisee mm. nuorisoasioita koskevia kannanottoja. Nuorisovaltuuston toiminta on poliittisesti sitoutumatonta nuorisotoimintaa. Nuorisovaltuusto kokoontuu 3 kertaa lukukaudessa ja aina tarvittaessa.

NUORISOVALTUUSTON KOKOONPANONuorisovaltuusto on 15-jäseninen ilman yhtään varajäsentä. Se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin.

Nuorisotyöntekijä ohjaa valtuuston toimintaa, ja hän toimii kokousten esittelijänä.

Yläkoulu saa 6 jäsentä (2 / ikäluokka) valtuustoon, lukio 5 jäsentä ja muut, kuten Haapajärven ammattiopisto ja Haapajärven Liiketalouden yksikkö (Amk.) sekä esim. Nivalassa opiskelevat yhteensä 4 jäsentä.

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAKAUSINuorisovaltuuston toimikausi kestää kaksi vuotta, tällä hetkellä toimikausi 2017-2018. Ensimmäinen toimintakausi alkoi tammikuussa 2007.

TALOUSARVIONuorisovaltuusto toimii nuorisopalveluiden talousarvioon varattavan määrärahan turvin. Määrärahasta maksetaan mm. kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja koulutukset sekä nuorisovaltuuston suunnittelema ja järjestämä toiminta.

Vuosittain nuorisovaltuusto laatii itselleen talousarvioehdotuksen.

NUORISOVALTUUSTOVAALITEhdokkaaksi nuorisovaltuuston vaaliin voi asettua kuka tahansa haapajärvinen 13-20 -vuotias nuori.

Äänioikeus on 13-20-vuotiaalla haapajärvisellä nuorella.

Nuorisovaltuustovaalit toteuttaa voimassa oleva nuorisovaltuusto oman toimintakautensa viimeisenä vuonna marras-joulukuussa. Vaalitoimikunta hyväksyy ja vahvistaa ehdokasasettelun.