Siirry sisältöön

Nuorisotiedotus Haapajärvellä

Oulun Eteläisen alueen Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat osana kuntien lakisääteisiä palveluita.

* Venäjänkieliset Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden sivustot löytyvät osoitteesta www.settinetti.fi/rus

Haapajärven Setti-Tiedotuspisteet:

Setti - tiedotuspisteissä on internet-yhteys ja tulostusmahdollisuus sekä tarvittaessa mahdollisuus kopioiden ottamiseen ja skannaamiseen. Pisteessä on esitteitä ja oppaita, joista saat tietoa asumisesta, koulutuksesta, työelämästä, terveydestä, ihmissuhteista, kansainvälisyydestä, harrastamisesta, oikeuksista jne.

Tiedotuspisteissä voit kysyä neuvoa ohjaajilta, jotka voivat auttaa asiassasi eteenpäin Ü

Nuorisotalo Stolle

Kauppakatu 27, 85800 Haapajärvi
puh. 044 4456 215

Avoinna ti ja to klo 16 - 20, ke 16 - 21, pe klo 16 - 20
(Gosbelkahvila iltoina normaalisti 20.00 asti)
Yökahvila kerran kuussa la klo 20 - 24

Nuorisotiedotuksen periaatteita

Nuorisotiedotus on palvelumuoto, jolla annetaan nuorille nuorisotiedotuksen ja -neuvonnan keinoin ammattitaitoista apua, tukea ja tietoa erilaisissa nuorten elämään liittyvissä kysymyksissä.

Nuorisotiedotuksessa ja -neuvonnassa on siis kyse toisaalta siitä, että nuoret voivat itse halutessaan ratkaista omia ongelmiansa erilaisten välineiden (esitteet, oppaat, internet) avulla. Toisaalta kyse on nuoren henkilökohtaisesta neuvonnasta (kahdenkeskiset neuvottelut, puhelinkeskustelut).

Yhteiskuntaelämän monimutkaistuessa nuorisotiedotuksella ja -neuvonnalla on yhä tärkeämpi merkitys nuorten aikuistumiskehityksessä. Tiedotuksella ja neuvonnalla voidaan auttaa nuoria toteuttamaan pyrkimyksiään työ- ja henkilökohtaisessa elämässään sekä edistää nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan vastuullisina kansalaisina. Nuorisotiedotuksen tulisi myös avartaa nuorten mahdollisuuksia sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja liikkuvuutta, jotta Euroopasta tulisi osa heidän jokapäiväistä elämäänsä.

Demokratian, ihmisoikeuksien ja inhimillisien perusvapauksien nimissä täytyy kaikkien nuorten saatavilla olla mahdollisimman laaja valikoima kattavaa, luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa kaikista nuoria askarruttavista kysymyksistä ja tarpeista. Nuorille tarjottava tieto ei saa olla aatteellisesti tai muilla tavoin painottunutta.

Oikeus tiedonsaantiin on ilmaistu Yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksessa, Lapsen oikeuksien julistuksessa, Euroopan ihmisoikeus- ja perusvapaussopimuksessa sekä Euroopan neuvoston suosituksessa n:o R (90)7 nuorisotiedotuksesta ja -neuvonnasta Euroopassa.

Lähde: Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut