Siirry sisältöön

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Lukio-opinnot sisältävät lukion oppimäärään vaadittavat opinnot ja ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnossa suoritaan kokeita ylioppilastutkintolautakunnan ohjeiden mukaan. Kokeiden suoritukset voi hajauttaa enintään kolmelle peräkkäiselle tutkintokerralle. Ylioppilastutkintoon osallistuvan tulee olla suorittanut vähintään kyseisen aineen pakolliset kurssit.

Ylioppilastutkinnosta lisätietoa YTL:n sivuilta: http://www.ylioppilastutkinto.fi

Sähköisestä ylioppilastutkinnosta lisätietoa sivulta: http://www.abitti.fi/

Yo-tutkinnon rakenne:

Pakollinen kirjoitusaine on äidinkieli ja kirjallisuus. Sen lisäksi on valittava pakollisiksi kirjoitusaineiksi kolme seuraavista aineista: vieras kieli, ruotsi, matematiikka ja reaali. Pakollisten kirjoitusaineiden joukossa on oltava yhdessä kokeessa laajan oppimäärän mukainen koe. Laajan oppimäärän mukaisen kokeen voit kirjoittaa A-englannissa, A-ruotsissa, A-saksassa tai laajassa matematiikassa. Ylimääräisinä kokeina voit kirjoittaa reaalikokeen, matematiikan (mikäli ne eivät ole pakollisten joukossa), toisen A-kielen sekä lyhyitä kieliä.

Ennen kuin päätät kirjoitusohjelmastasi, tutki niiden oppilaitosten opiskelijavalintoja, joihin olet pyrkimässä. Mieti myös, millaisen ohjelman jaksat toteuttaa, mutta älä päästä itseäsi liian helpolla.

Milloin yo-kirjoituksiin?

Yo-tutkinto on saatava valmiiksi kolmen peräkkäisen kerran aikana. Kirjoitusoikeus edellyttää sitä, että olet suorittanut kirjoitusaineen pakolliset kurssit. Lyhyen kielen kirjoitusoikeus on kolmen opiskellun kurssin jälkeen. Menestyminen kirjoituksissa on kuitenkin vaikeaa, jos et ole suorittanut kyseisen aineen syventäviä kursseja.

Yleistynyt tapa on aloittaa kirjoitukset kolmannen vuoden syksyllä. Jos aiot kirjoittaa kokeen sekä A 1 - että A 2 -kielessä, kokeet on jaettava eri kirjoituskertoihin, koska A-kielelle on vain yksi koepäivä.

Yo-tutkinto on kypsyyskoe. Koska koetuloksilla on merkitystä jatko-opintoihin pääsyn kannalta, ei kannata kiirehtiä kokeiden suorittamista
tulosten kustannuksella.

Syksyllä ja keväällä ennen ylioppilaskirjoitusten alkamista järjestetään abi-infot. Infoissa otetaan esille ylioppilaskirjoitusten yleisiä ja ainekohtaisia määräyksiä ja käytäntöjä. Keväällä, lukuloman aikana, järjestetään jokaisessa kirjoitettavassa aineessa kertaustilaisuudet (tentit), joissa kerrataan aineen keskeisiä asioita.

Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Ilmoittautuminen on aina sitova. Ilmoittautumisen yhteydessä tehtyjä valintoja yksittäisen kokeen pakollisuudesta tai ylimääräisyydestä tai kokeen tasosta ei voi jälkikäteen muuttaa. Kokeesta menee maksu, vaikka kokelas jäisi siitä pois ja ilmoittautuminen katsotaan myös yrityskerraksi.
Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuun 23. päivään mennessä, syksyn tutkintoon kesäkuun 5. päivään mennessä.
Ilmoittautuminen tapahtuu kansliasta saatavalla lomakkeella. Tarkempia ohjeita saat opinto-ohjaajalta ja koulusihteeriltä.

Tutkintomaksut

Ylioppilastutkintoon osallistumisesta kokelaat suorittavat tutkintomaksut ylioppilastutkintolautakunnalle. Jokainen kokelas maksaa perusmaksun 14,00 euroa ja lisäksi kultakin kokeelta erikseen 28,00 euroa. Jos hajautat kirjoitukset usealle kerralle, perusmaksu ja koekohtaiset maksut on maksettava jokaiselta kirjoituskerralta. Kirjoitusmaksut maksetaan käteisellä koulun kansliaan kevään kirjoitusten osalta tammikuun aikana ja syksyn kirjoitusten osalta ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokeen uusiminen

Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran yhteydessä. Pakollisen hylätyn kokeen uusinnan voi suorittaa eri tason kokeena kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkintoon kuuluu joku muu A-tason koe pakollisena. Jos hylättyä koetta ei saada määräajassa hyväksytysti suoritettua, on tutkinto kokonaisuudessaan uusittava.

Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa, mutta kokeen tasoa ei saa vaihtaa.

Hyväksyttyä koetta saa yrittää korottaa vain yhden kerran.