Siirry sisältöön

Toimintasuunnitelma

•Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen hyvinvoinnin lähtökohta on, että jokaisella lapsella on:
- oikeus erityiseen suojeluun ja hoivaan
- oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista
- oikeus osallistua ikänsä ja kehitystason mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon.

•Toiminta-ajatus
•Peruslähtökohtana on, että lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia. Päättäjien ja viranomaisten on kaikissa toimenpiteissään ja päätöksissään arvioitava niiden vaikutukset lapseen, ottamalla huomioon lapsen etu ja kuunneltava lapsen mielipidettä.