Vanhemmille ja opettajalle

Hyvä lukutaito on yksi tärkeimmistä taidoista, jonka lapselle voi antaa. Lukeminen laajentaa sanavarastoa ja kehittää lapsen kirjallista ilmaisukykyä. Hyvä lukutaito vahvistaa myös itsetuntoa.

Lukudiplomin tavoitteena on auttaa lasta löytämään lukuilo ja innostaa jatkamaan lukemista läpi elämän. Tarkoitus on tarjota lapselle elämyksiä, tutustuttaa lapsi kirjallisuuden eri lajeihin ja kirjaston käyttöön. Ohjeet diplomin suorittamiseen antaa opettaja. Vanhempien tehtäväksi jää kannustaa lasta lukemaan, ottaa lapsi mukaan kirjastoon ja etsiä hänen kanssaan lukudiplomi-kirjoja. Kirjojen saatavuutta voi myös tarkistaa kotoa netin kautta Kiri-verkkokirjastosta.

Luettavat kirjat valitaan vasemmalla olevasta valikosta löytyvistä kirjalistoista. Tärkeintä on, että jokainen löytää itselleen kivoja kirjoja, joissa on sopivasti tekstiä sopivassa muodossa. Listoja ei siis tarvitse noudattaa kirjaimellisesti, vaan lukemista voi etsiä ja ehdottaa myös niiden ulkopuolelta. Kannattaa varoa liian paksuja kirjoja ja liian suurta kirjapinoa kerralla, jotta lukuinnostus säilyisi.

Diplomin suoritustavat voivat vaihdella eri kouluissa. Tärkeintä on, että lukemista kontrolloidaan. Oppilaat voivat pitää itse lukupäiväkirjaa, lukemani kirjat lomake löytyy vasemmalla olevasta valikosta. Toivottavasti luetuista kirjoista herää keskustelua. Oppilaat voivat myös piirtää tai kirjoittaa lukemastaan, pitää esitelmiä tai tehdä kirja-arvostelun.

Lukudiplomin suorittaneiden täytetyt diplomi-pohjat palautetaan kirjastoon huhtikuun loppuun mennessä allekirjoitusta ja kirja-arvontaa varten. Otamme mielellämme vastaan palautetta. Mukavia lukuhetkiä!