Siirry sisältöön

Esi- ja perusopetus

Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, K.J. Ståhlbergin koululla ja kyläkouluilla (4).

Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärvellä erillisissä esiopetusryhmissä K.J. Ståhlbergin koululla, Parkkilan koululla ja Tiiton koululla. Väliojan koululla esiopetus tapahtuu muun opetuksen yhteydessä.

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat ja niihin liittyvät suunnitelmat ja ohjelmat löydät https://peda.net/haapajarvi/ops-2016 .

K.J. Ståhlbergin koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja luokkamuotoinen erityisopetus. Vuosiluokkien 7. – 9. erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen luokkiin.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Esiopetus lukuvuonna 2017 - 2018

Esiopetusta järjestävät koulut

K.J. Ståhlbergin koulu, puh. 044 4456 289

Parkkilan koulu, puh. 044 4456 337

Tiiton koulu, puh. 044 4456 227

Väliojan koulu, puh. 044 4456 228

TIEDOTUSTILAISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN SYKSYLLÄ 2017 ALKAVAAN ESIOPETUKSEEN

Kaupungintalolla valtuustosalissa tiistaina 28.2.2017 klo 19.00.

Esiopetus alkaa Haapajärven kaupungissa jälleen elokuussa 2017. Perusopetuslain (26A §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta.

Tiedotustilaisuudessa jaamme ilmoittautumislomakkeen ja muut materiaalit vuonna 2011 syntyneiden lasten koteihin. Tilaisuudessa on läsnä myös varhaiskasvatuksen edustaja vastaamassa lapsen päivähoitoa koskeviin kysymyksiin. Mikäli olette estyneitä tulemaan tilaisuuteen, lähetämme lomakkeet postitse tilaisuuden jälkeen.

Esiopetus alkaa maanantaina 21.8.2017.

Lisätietoja antavat:
- Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki, puh. 044 4456 164
- Rehtori Jari Saaranen, puh. 044 4456 236
- Kyläkoulujen johtajat
- Lapsen päivähoitovaihtoehdoista varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen, puh. 044 4456 172

Haapajärvellä 21.2.2017


HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta