Siirry sisältöön

Esi- ja perusopetus

Perusopetus muodostaa yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Perusopetusta annetaan Haapajärvellä yläasteella, Martinmäen koululla ja kyläkouluilla (4).

Perusopetuksen opetussuunnitelman löydät täältä.pdf, 3992 kb

Opetussuunnitelman muutokset ja täydennykset löydät täältä.doc, 696 kb

Perusopetuksen laatukäsikirjan 2012 - 2016 löydät täältä.pdf, 540 kb

Esiopetusmahdollisuus tarjotaan koko ikäluokalle. Esiopetusta annetaan Haapajärven hajautetun mallin mukaisesti erillisissä esiopetusryhmissä Martinmäen koululla ja Parkkilan kyläkoululla sekä alkuopetuksen yhteydessä.

Esiopetuksen opetussuunnitelman löydät täältä.pdf, 2157 kb

Martinmäen koulun yhteydessä toimii kehitysvammaisten opetus- ja päivähoitoyksikkö (harjaantumisopetus) ja luokkamuotoinen erityisopetus. Vuosiluokkien 7. – 9. erityisoppilaat on pääosin integroitu yleisopetuksen luokkiin.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään erillisen suunnitelman mukaisesti.

Esiopetus lukuvuonna 2017 - 2018

Esiopetusta järjestävät koulut

Martinmäen koulu, puh. 044 4456 289

Parkkilan koulu, puh. 044 4456 337

Tiiton koulu, puh. 044 4456 227

Väliojan koulu, puh. 044 4456 228

TIEDOTUSTILAISUUS JA ILMOITTAUTUMINEN SYKSYLLÄ 2017 ALKAVAAN ESIOPETUKSEEN

Kaupungintalolla valtuustosalissa tiistaina 28.2.2017 klo 19.00.

Esiopetus alkaa Haapajärven kaupungissa jälleen elokuussa 2017. Perusopetuslain (26A §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta.

Tiedotustilaisuudessa jaamme ilmoittautumislomakkeen ja muut materiaalit vuonna 2011 syntyneiden lasten koteihin. Tilaisuudessa on läsnä myös varhaiskasvatuksen edustaja vastaamassa lapsen päivähoitoa koskeviin kysymyksiin. Mikäli olette estyneitä tulemaan tilaisuuteen, lähetämme lomakkeet postitse tilaisuuden jälkeen.

Esiopetus alkaa maanantaina 21.8.2017.

Lisätietoja antavat:
- Sivistysjohtaja Veijo Tikanmäki, puh. 044 4456 164
- Rehtori Jari Saaranen, puh. 044 4456 236
- Kyläkoulujen johtajat
- Lapsen päivähoitovaihtoehdoista varhaiskasvatuksen johtaja Minna Hattunen, puh. 044 4456 172

Haapajärvellä 21.2.2017


HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI
Sivistyslautakunta