Siirry sisältöön

Koulumatkat ja kuljetus

Haapajärven kaupunki myöntää koulukuljetukset seuraavin perustein:

  • Perusopetuksen oppilaiden koulukuljetus on ilmainen, mikäli koulumatka on yli 5 km
  • Esioppilaiden ja 1. – 2. luokan oppilaiden maksuttomaan kuljetukseen oikeuttava matka on 3 km (erillinen hakemus, kun matka on alle 5 km)
  • 3. – 6. luokan oppilaiden koulukuljetuksen omavastuu on 4 euroa/päivä, mikäli koulumatka on 3-5 km, sisarosuusalennus 50% (erillinen hakemus)
  • Lukiolaisten kuljetuksia kaupunki ei avusta

Erillisestä hakemuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin tms. lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulutoimisto hankkii lausunnot matkan vaarallisuudesta poliisiviranomaiselta. Koulukuljetushakemukset tulee jättää seuraavaa lukuvuotta ajatellen touko-kesäkuun vaihteessa.

Voit tulostaa koulukuljetushakemuksen ja palauttaa sen täytettynä koulutoimistoon. Tulostettava lomake löytyy Kaupunki ja hallinto osiosta otsakkeen lomakkeet alta. Liitteeksi mukaan mahdollinen lääkärintodistus.