Siirry sisältöön

Yhteysviranomaisen YVA-ohjelmalausunnon nähtävillä pitäminen/Haapajärven Pajauperänkankaan tuulivoimahanke

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (10.6.1994/468) mukainen yhteysviranomaisen lausunto saatetaan tiedoksi ja pidetään yleisesti nähtävänä Haapajärven kaupungin kirjaamossa 3-kerros 28.4.2017 saakka.

Yhteysviranomaisen lausunto luettavissa tästä linkistä.pdf, 8909 kb