Siirry sisältöön

KUULUTUS

PAJUPERÄNKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 ja 62a §:ien ja asetuksen (MRA) 30 §:n mukaisen valmisteluvaiheen kuulemiseksi ilmoitetaan:

Infinergies Finland Oy suunnittelee Pajuperänkankaan alueelle tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa 16 tuulivoimalan rakentaminen. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena.

Osayleiskaavaluonnos selostuksineen pidetään julkisesti nähtävänä 30.10.2017 - 21.12.2017 Haapajärven kaupungin kaavoitus- ja mittaustoimistossa, käyntiosoite Kirkkokatu 2 ja kaupungin kirjastossa, käyntiosoite Kauppakatu 19.Kuulutus pidetään nähtävillä myös Reisjärven kunnan ilmoitustaululla, käyntiosoite Reisjärventie 8, 85900 Reisjärvi.Kuulutus pidetään nähtävillä myös Pihtiputaan kunnan ilmoitustaululla, käyntiosoite Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.

Osayleiskaavaluonnoksen ja selostuksen nähtävilläoloaikaa on jatkettu teknisen lautakunnan päätöksellä 16.11.2017 § 96.

Nähtävänäoloaikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen ja mahdolliset kirjalliset muistutukset osayleiskaavaluonnoksesta on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä 21.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella:

Haapajärven kaupungin tekninen lautakunta, PL 4, 85801 Haapajärvi, käyntiosoite Kirkkokatu 2 tai sähköpostitse osoitteeseen haapajarvi@haapajarvi.fi.

Hankkeen yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 4.12. klo 19 (kahvitus alkaa klo 18.30) Muurasjärven koululla (Ristinmäentie 9, 44880 Muurasjärvi). Tilaisuudessa esitellään tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos sekä vaikutusarvioinnin tuloksia. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja keskustelemaan. Osayleiskaavaluonnos selostuksineen on nähtävänä myös internetissä: http://haapajarvi.fi/kaavoitus/vireilla_olevat

Kaavahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 9.10. – 7.12. Haapajärven kaupungintalolla ja kirjastossa, sähköisenä osoitteessa www.ymparisto.fi/pajuperankankaantuulivoimayva.

Lisätietoja:

tekninen johtaja Vesa Savolainen p. 044-4456 146, vesa.savolainen@haapajarvi.fi
WSP Finland Oy, arkkitehti Petri Saarikoski p. 040-5889 497, petri.saarikoski@wsp.com
Infinergies Finland Oy, projektisuunnittelija Sisko Kotzschmar, 044-7595 050, sisko.kotzschmar@infinergies-finland.com

Haapajärvellä 17.11.2017

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

Tekninen lautakunta