Siirry sisältöön

Kaupunki tukee työllistämistä

Kaupunki maksaa kuuden kuukauden ajalta lisäpalkkatukea yritykselle tai yhdistykselle yli 300 päivää työttömänä olleen henkilön työllistämisestä.

Tuen suuruus on kolme ensimmäistä kuukautta 300 e/kk ja seuraavat kuukaudet 4-6 tuki on 400 e/kk. Lisäksi maksetaan 300 euron kertatuki, jos kyseisen henkilön kanssa tehdään toistaiseksi voimassa ole va työsopimus välittömästi em. puolen vuoden jakson jäl keen.

Henkilön työajan tulee olla vähintään 50 % täydestä työajasta ja maksettavan palkan työehtosopimuksen mukainen. Kaupungille on toimitettava palkkatukipäätös ja/tai
työsopimus.

Lisätietoja: talous- ja hallintojohtaja Unto Vesamäki p. 044-4456132