Siirry sisältöön

Haapajärven biojalostamoinvestoinnilla hyvät näkymät

Selvityksen perusteella Haapajärvi on erinomainen sijaintipaikka biojalostamotoiminnalle. Suunniteltu biojalostamo tarjoaa sijoittajille vakaita kasvunäkymiä ja mahdollisuuksia hyötyä eturintamassa kasvavista biotuotemarkkinoista.

Bio- ja kiertotalous edistävät vähähiilisen ja resurssitehokkaan yhteiskunnan kehittämistä. Erityisen tärkeitä biotalouden investoinnit ovat talouskasvun vauhdittamisen näkökulmasta. Nykyinen talous- ja työllisyystilanne sekä tehdyt linjaukset jarruttavat kuitenkin uusia investointeja.

- Nivala-Haapajärven seutu on valmis vastaamaan tähän haasteeseen ja tarjoaa suotuisat olosuhteet ja valmiin pohjan biojalostamoinvestoinnille, kertoo Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta.
- Tehdyt selvitykset ovat korostaneet Haapajärven kilpailukykyä biojalostamon sijaintipaikkana.

Nivala-Haapajärven seudun toimijat, aktiivisimpana seudun kehittämisyhtiö NIHAK ja Haapajärven kaupunki, ovat selvittäneet mahdollisuuksia toteuttaa seudulle merkittävä biojalostamoinvestointi. Ramboll Finland Oy:n toteuttamassa selvityksessä arvioitiin kolmea vaihtoehtoista laitoskonseptia. Vaihtoehtojen vertailussa otettiin huomioon lopputuote- ja raaka-ainemarkkinoiden kehitys sekä laitoskonseptiin ja laitoksen sijaintiin liittyvät keskeiset tekijät.

- Tulosten pohjalta suositeltavin vaihtoehto on havupuuselluloosaa noin 400 000 tonnia vuodessa tuottava laitos, kertoo toimitusjohtaja Esa Jussila NIHAKista. - Laitoksen vahvuus on tuotantoprosessien muuntelumahdollisuudessa. Tämä mahdollistaa vastaamisen biotuotteiden kasvavaan ja monipuolistuvaan kysyntään. Myös muita puuraaka-aineeseen perustavan biojalostamovaihtoehtoja pidetään mukana jatkokeskusteluissa eri sijoittajatahojen kanssa.

Havupuusellun vakaat kysyntänäkymät ja uusien biotuotteiden kysynnän kasvuennusteet varmistavat sen, että laitoksen toiminta on erittäin suurella todennäköisyydellä hyvin kannattavaa. Laitoksen perusprosessin investointikustannukseksi arvioidaan noin 500 miljoonaa euroa. – Kokonaisinvestoinnin arviointiin on kuitenkin välttämätöntä rakentaa iso vaihteluväli sivuvirtojen hyödyntämisen ja uusien biotuotteiden tuotannon osalta, Jussila korostaa.

Raaka-aineen saatavuus lähialueilta arvioitiin selvityksessä erittäin hyväksi jopa huomioiden muut Suomeen rakenteilla olevat tai suunnitellut biotehdashankkeet. - Haapajärvelle kaavaillun laitoksen kiistaton etu onkin hyvä kaupallinen sijainti sekä raaka-ainemarkkinan että lopputuotelogistiikan näkökulmasta, Jussila korostaa.

Laitokselle on alustavasti suunniteltu sijaintipaikka Haapajärven Kauniskankaalta. Alustavat arviot laitospaikkaan liittyvistä maankäytöllisistä ja ympäristöllisistä tekijöistä näyttävät tässä vaiheessa hankkeelle suotuisilta.

Laitoksen mahdollisten rahoitus- ja omistusvaihtoehtojen kartoittamiseksi Haapajärven kaupunki ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ovat tavanneet potentiaalisia sijoittajia ja rahoituksen asiantuntijoita. Tehdyssä selvitystyössä ovat asiantuntijoina toimineet Ramboll Finland Oy, kumppaninaan GloCell Oy. Työtä ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Haapajärven kaupunki ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK. - Uskomme tähän hankkeeseen. Pohjanmaalla on aina uskottu yrittäjyyteen ja tuettu yritystoimintaa. Tämä on merkittävä seudullinen lisäarvo kenelle tahansa sijoittajalle, korostaa Haapajärven kaupunginjohtaja Juha Uusivirta.

Kehitystyötä ovat rahoittaneet Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitto, Haapajärven kaupunki ja seudun kehitysyhtiö NIHAK.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Juha Uusivirta, Haapajärven kaupunki, p. 044-4456113
Toimitusjohtaja Esa Jussila, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK, p. 044-4457000Kuvassa ohjausryhmän metsäasiantuntijat Juha Rautakoski (metsänhoitoyhdistys), Kalle Kantola (Hasa Oy), Eeva-Liisa Repo (metsäkeskus) ja Markku Ekdahl (MTK).